Kontakt

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łodzi
ul. Kościelna 6
91-437 Łódź

NIP: 724-000-36-97
REGON: 001010035

 

Sekretariat
Tel.  42 640-62-00
517-242-204
Dział Zatrudnienia
i Płac
Tel.  42 616-04-72
517-242-159
517-242-441
Dział Handlowy
Tel. 42 657-01-99
       42 655-35-05
        517-242-099
        517-242-356
    Fax  42 616-04-64
     
Sekcja Społeczno
- Samorządowa
Tel. 42 657-34-55
         517-242-237
 
Dział Finansowo
- Księgowy
Tel. 42 657-42-77
517-242-433
517-242-130
517-242-410 517-243-057
Dział Rozliczeń Obrotu Towarowego
Tel.42 655-10-10
42 657-78-24
517-242-188
517-242-376
517-242-118
 
Dział Administracji
Tel.42 655-33-18 42 655-03-32
42 640-66-10
605-322-139
517-242-097 601-393-623